Żyjesz tym, czego słuchasz (Poniedziałek IV tyg. Wielkanocy 18.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Żyjesz tym, czego słuchasz (Poniedziałek IV tyg. Wielkanocy 18.04.2016)

J 10,1-10
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Liturgia Słowa ostatnich dni przywołuje bardzo mocno obraz pasterza oraz owiec. Jezus jako właściciel owczarni przychodzi do swojej własności i pragnie, aby Jego własne owce podążyły za Jego Głosem. Kiedyś, podczas rekolekcji w Seminarium usłyszałem słowa, które bardzo często przypominają mi się w kontekście Słów Jezusa: Żyjesz tym, czego słuchasz. I tak oto żyjemy jakimiś medialnymi doniesieniami, hot-plotkami, sporem o trybunał, nowym kochankiem celebrytki…

Prawdziwe życie jest tylko przy Pasterzu oraz przy Jego Słowach. Sam zdecyduj za jakim głosem pójdziesz.

cam111