Różaniec Rodziców za dzieci | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Różaniec Rodziców za dzieci

Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002

7 czerwca 2008 roku w parafii pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie  powstała pierwsza  grupa odmawiająca tajemnice różańca za dzieci.

 Obecnie na terenie parafii istnieje 10 Róż, w których modli się 200 osób. Msza święta wspólnotowa dla członków Różańca Rodziców  za dzieci, odprawiana jest każdego 25 dnia miesiąca o godz. 18.00, a spotkanie formacyjne odbywa się raz w roku 8 grudnia. Połączone jest ono  z uroczystą Mszą Świętą, podczas której ma miejsce odnowienie Aktu  zawierzenia Modlitwy Różańcowej Matce Bożej. Zmieniamy w tym dniu tajemnicę różańcową  przechodząc o jedną do przodu wg porządku: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Opiekunem  duchowym grup jest Ksiądz Proboszcz Jacek Lewicki.

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj raz w roku  członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Członkowie odmawiają jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz…1x, Zdrowaś Maryjo…10x, Chwała Ojcu…1x).  Rodzice  modlą się za swoje dzieci w domu, podroży, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną, odmawia również początkowe modlitwy Różańca tj. Wierzę w Boga…., Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś Maryjo (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu… Osoba, która odmawia V tajemnicę chwalebną kończy Różaniec modlitwą Pod Twoją obronę…

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny, to wspaniała Boża ekonomia- tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. „Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy” – mawiał św. Jan Kasjan.

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał 8 września 2001 roku, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Więcej informacji można uzyskać: www.rozaniecrodzicow.pl

Intencje ogólne Różańca Rodziców: (Odczytywane są każdego dnia przed rozważaniem tajemnicy)

♦ Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas, jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

♦ Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

♦ Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

♦ Uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

♦ W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej Róży?

    Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane

    z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

    Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

    Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie?

    Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

    Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.

    Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci. 

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice – z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą tego doświadczać.

AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!

 Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. Amen

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy Różańcowej za dzieci.

Rozważania do pobrania: TUTAJ

Zapisy pod nr tel.  
669591974 Beata Kraska
508717935 Sylwia Radzieńczak

 Kazania wygłoszone podczas comiesięcznych Mszy Świętych: