Zaprawione Ręce 2015-09-14 22:08:28 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Zaprawione Ręce 2015-09-14 22:08:28

J 19,25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Maryja pod Krzyżem jest w sytuacji beznadziejnej, po ludzku tragicznej. Bo nie dość że traci swojego jedynego i ukochanego Syna, to jeszcze Jej przyszłość – jako wdowy nie mającej znikąd oparcia – stoi pod poważnym znakiem zapytania. Jednak Boże rzeczy zawsze rodzą się w poczuciu bezradności, a nawet totalnej klęski.

bde