Wymagania (III Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wymagania (III Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2016)

Łk 13,1-9
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Bardzo łatwo słucha się o Bogu, który przedstawia się jako Miłość Miłosierna. Bo kto nie lubi słuchać że jest kochany i wyjątkowy, a na dodatek chciany przez Stwórcę? Tego słucha się lekko, łatwo i przyjemnie. Gorzej jednak jest z fragmentami Ewangelii takimi jak ten powyżej. Jezus, jak widzimy stawia konkretne wymagania tym, którzy za Nim idą. Chce, by ta nauka miała konkretne przełożenie na nasze codzienne wybory. Warto zastanowić się jaka rzeczywistość w moim życiu świadczy o tym, że jestem Chrystusowy.

IMG_3991