Wspomnienie św. O. Pio (23.09.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wspomnienie św. O. Pio (23.09.2015)

Łk 9,1-6
Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. l wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Pan Jezus o wszystko się zatroszczy! Nie jest absolutnie tak, że Bóg powołując człowieka, czy dając mu jakieś zadanie i powołanie, zostawia go samego. Ten, który daje powołanie, da również moc i siłę do wykonania tego zadania. Naprawdę tak jest!

łoaza