Wspomnienie bł. Władysława (25.09.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wspomnienie bł. Władysława (25.09.2015)

Łk 9,18-22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Niestety taki Mesjasz nie jest atrakcyjny, bo nie mieści się w kategoriach myślenia Apostołów. Dla nich Mesjasz to ktoś kto da swobodę polityczną, militarną i gospodarczą. Tymczasem ten ich z góry zapowiada że nic takiego się nie stanie. Mało tego – On sam przyznaje się do porażki Krzyża, która ma nadejść niebawem.

Jednak, ostatecznie to Jezus miał rację i po głupstwie, zgorszeniu i porażce Krzyża, nadchodzi wolność i ostateczne zwycięstwo. To Jezus przecież wie, jaka jest najlepsza i najszybsza droga człowieka do Boga, bo sam ją przeszedł. Przeprowadzi przez nią także Ciebie i mnie, jeśli będziemy chcieli.

fki