Wiele pytań (23.09.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wiele pytań (23.09.2016)

Łk 9,18-22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Jezus zadaje pytanie które nurtuje nie tylko Apostołów. Kim On jest właśnie dla ciebie? Jakie miejsce zajmuje w twoim życiu? Czy faktycznie ma w nim istotne miejsce?

Naprawdę warto stanąć w prawdzie i szczerze odpowiedzieć sobie na to fundamentalne pytanie.

Aslanlucyreunition