Ważne i ważniejsze (Czwartek II tyg. okresu Wielkanocy 07.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Ważne i ważniejsze (Czwartek II tyg. okresu Wielkanocy 07.04.2016)

J 3,31-36

Jezus powiedział do Nikodema: „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.

Zastanawiam się osobiście, czy faktycznie w moim życiu Jezus jest ponad wszystkim. To znaczy czy na pierwszym miejscu stawiam właśnie Jego samego i Jego sprawy…

Przecież tak naprawdę wśród miliona ważnych i ważniejszych życiowych spraw winniśmy pamiętać o tej jednej najważniejszej – o Panu Jezusie i o wiecznym szczęściu, które chce nam dać.

O czym dzisiaj więc myślałeś?

wp-1457207554184.jpg