Warunek modlitwy (Czwartek XI tyg. zwykłego 16.06.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Warunek modlitwy (Czwartek XI tyg. zwykłego 16.06.2016)

Mt 6,7-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie Bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłucham. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Ciekawe że jednym z warunków modlitwy jest przebaczenie. Żeby być w dobrym kontakcie ze Stwórcą, trzeba być w dobrym kontakcie z drugim człowiekiem. Wszelkie kryzysy, odejścia zaczynają się właśnie od nie przebaczenia. Często nawet nie mamy pojęcia, jak piękny człowiek któremu nie chcemy przebaczyć.