Szablon | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Szablon

Mk 3,20-35
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

„Stary, nie wygłupiaj się, wracaj z nami do domu”. Trochę humorystycznie, ale właśnie tak mógłby brzmieć to co mają do powiedzenia Jezusowi Jego najbliżsi. W ten sposób próbują zrobić jedną bardzo szkodliwą rzecz – wcisnąć Go w ramy swoich własnych oczekiwań i wyobrażeń. Bo nie zachował się jak trzeba, bo powinien zachować się tak i tak…

Tak bardzo zatrzymujemy się na tym co myślą o nas inni, że w tym wszystkim tracimy rzecz bardzo istotną – samego siebie i tego jacy jesteśmy. A gdyby Jezus zastosował się do ich słów, pewnie nie usłyszelibyśmy o Synu cieśli, który jest Zbawicielem świata.