Święto Podwyższenia Krzyża świętego – 14.09.2015 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Święto Podwyższenia Krzyża świętego – 14.09.2015

J 3,13-17
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Wobec Krzyża Jezusa nie można przejść obojętnie. Trzeba podjąć konkretną decyzję: przyjąć Go, albo odrzucić. Kiedy wybierzesz pierwszą z opcji, wówczas Krzyż cię poniesie i wyprowadzi na wolność. Upragnioną i wyczekiwaną.

krzyz