Śpiew Męki Pańskiej - Wielki Piątek 2016 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Śpiew Męki Pańskiej – Wielki Piątek 2016

Opis Męki Pańskiej śpiewany przez Chór Parafialny podczas Liturgii Wielkiego Piątku 25 marca 2016 r.