Sobota XXX Tygodnia Zwykłego | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Sobota XXX Tygodnia Zwykłego

Łk 14,1.7-11 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Muszę się do czegoś przyznać. Nie jestem lepszym człowiekiem od innych, mimo że jestem księdzem. W sensie nie znaczę więcej niż inny człowiek. Więc dlaczego momentami wywyższam się ponad inne osoby? Czy Jezus nie patrzy na każdego z równą miłością?

…cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał…

sad