Słowo – działanie – przemiana | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Słowo – działanie – przemiana

Mk 12,35-37

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje».

Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Póki nie ma wymagań, ludzie chętnie słuchają Jezusa. Jednak Słowo zawsze budzi niepokój i prowokuje do działania. W każdym innym przypadku – kiedy nie ma żadnego wymagania i wezwania do przemiany życia – Słowo pozostaje w stronie biernej.

Słowo zawsze skłania ku przemianie, bo samo przemianę rozpoczyna.

Dasz się dzisiaj przemieniać?

walka-duchowa-komentarz-liturgiczny-622x381