Ślad w ślad (Środa III tyg. Wielkiego Postu 02.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Ślad w ślad (Środa III tyg. Wielkiego Postu 02.03.2016)

Mt 5,17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Żeby zbliżyć się do Jezusa trzeba iść dokładnie za tym, co mówił i czego nauczał. To trochę jak chodzenie za kimś ślad w ślad po śniegu. Im dokładniej i staranniej będziemy stawiać swoje stopy na Jego śladach, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wpadniesz w zaspę. Czasem trzeba się zatrzymać, by dokładnie zbadać trop. Niemniej jednak tylko i wyłącznie  dokładne odwzorowanie tego, czego nauczał i jak żył, daje ostateczną odpowiedź na sens i cel życia człowieka. Jeśli nie wierzysz – sprawdź.

sad