Informacja o unieważnieniu zapytanie ofertowe nr 1/2024 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Informacja o unieważnieniu zapytanie ofertowe nr 1/2024

Aktualizacja
W związku z koniecznością modyfikacji zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.

Szczegóły w załączniku:
Informacja o unieważnieniu

—————————————

Tytuł zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenie NMP w Chełmie” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6345/PolskiLad.

Szczegóły w załącznikach:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula RODO