Przyjęcie (Uroczystość NMP Królowej Polski 03.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Przyjęcie (Uroczystość NMP Królowej Polski 03.05.2016)

J 19,25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Maryję trzeba zgodnie ze Słowami Pisma przyjąć do siebie. Do swoich zajęć, obowiązków, lepszych i gorszych chwil. Przyjąć Matkę Pana oznacza w codzienności robić Jej miejsce i pozwolić, by zaprowadziła Cię do samego Boga.

Przyjmiesz Ją?

blog_cq_4925488_7619492_sz_maryja_kopia