Proste działanie (Wtorek III tyg. Wielkiego Postu 01.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Proste działanie (Wtorek III tyg. Wielkiego Postu 01.03.2016)

Mt 18,21-35
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Czas poświęcony na relację z Bogiem winien w sposób naturalny przekładać się na te międzyludzkie. Inaczej nie będzie pożytku ani z jednej, ani z drugiej. Naprawdę tak jest, że im więcej poświęcisz czasu na relację z Bogiem, tym więcej nauczysz się kochać od Niego.

Przebaczenie bowiem zawsze dokonuje się w Najświętsze Imię Jezusa. Nie dla zdrowia psychicznego, nie dla świętego spokoju, nie dla jakichś humanistycznych wartości. Przebaczenie pełne i uzdrawiające zawsze jest dziełem wspólnym człowieka i Bożej łaski.

DSC_8147