Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - składanie ofert | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie – składanie ofert

W związku z pytaniami od wykonawców poniżej załączona odpowiedź oraz modyfikacja postępowania.

Odpowiedź na pytanie

Modyfikacja zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 modyfikacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chełmie działając na mocy porozumienia z Parafią Rzymskokatolicką pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie zaprasza do składania ofert dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego przez Miasto Chełm wniosku o dofinansowanie oraz otrzymanej Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Materiały

Zapytanie ofertowe

Załącznik​_nr​_1​_formularz​_ofertowy

Załącznik​_nr​_1​_formularz​_ofertowy

Załącznik​_nr​_2​_wzór​_umowy

Załącznik​_nr​_2​_wzór​_umowy

Załącznik​_nr​_3​_wykaz​_osób​_wykaz​_robót

Załącznik​_nr​_3​_wykaz​_osób​_wykaz​_robót

Załącznik​_nr​_4​_opis​_przedmiotu​_zamówienia

kruchta-program​_prac​_konserwatorskich

program​_prac​_konserwatorskich​_-​_2​_rzeźby

Załącznik​_nr​_5​_klauzula​_informacyjna​_RODO

Załącznik​_nr​_5​_klauzula​_informacyjna​_RODO

Załącznik​_nr​_6​_potwierdzenie​_wizji

Załącznik​_nr​_6​_potwierdzenie​_wizji