Pozyskanie skarbu (Środa XVII tyg. zwykłego 27.07.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Pozyskanie skarbu (Środa XVII tyg. zwykłego 27.07.2016)

Mt 13,44-46
Jezus powiedział do tłumów: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Pójście za Chrystusem, niezależnie od osobistego powołania, winno być najważniejszą sprawą w życiu człowieka. Przecież bez Niego tak naprawdę całe życie traci ostateczny sens i cel. Bez Niego każda miłość, każdy wysiłek i dążenie są takie znikome i przemijające. Z Jezusem jednak nabierają nowego, pozaziemskiego znaczenia.

Co jesteś w stanie poświęcić, by pozyskać ten sens i cel?

DSC00116