Powtórka z rozrywki (Wtorek I tyg. Wielkiego Postu 16.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Powtórka z rozrywki (Wtorek I tyg. Wielkiego Postu 16.02.2016)

Mt 6,7-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Podobno dzisiaj dokonano wiekopomnego odkrycia z dziedziny astrofizyki. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale chodzi o jakieś czarne dziury i coś tam związanego z nimi. Czy ma, bądź będzie miało jakiś wpływ na życie na ziemi – też nie jestem w stanie powiedzieć. Swoją drogą zobaczcie – jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele. Eksplorować kosmos, rekonstruować DNA dawno wymarłych gatunków, bić kolejne rekordy sportowe… To wszystko ważne, ale dlaczego ciągle i od nowa przypominać nam trzeba o tym co najważniejsze – o relacji z Jezusem? Tyle się o tym słyszy, niby to wszystko jest wiadome, ale jakoś opornie idzie nam przechodzenie od słów do czynów…

Może Wielki Post, który trwa, jest doskonałą okazją by nie tyle po raz kolejny przypomnieć sobie o tym, ile wziąć się za relację z najważniejszą Osobą?