Oto właśnie chodzi! (IV Niedziela Adwentu 20.12.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Oto właśnie chodzi! (IV Niedziela Adwentu 20.12.2015)

Łk 1,39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Niosąca w sobie Jezusa Maryja nie zatrzymuje Go tylko i wyłącznie dla siebie. Ona doskonale wie, że wielkimi dziełami Bożymi należy się dzielić. Czasem do tego nie trzeba słów, wystarczy zwyczajnie być. Św. Franciszek kiedy wysyłał swoich współbraci by głosili Ewangelię miał do nich powiedzieć (parafrazując): Idźcie i głoście ludziom Dobrą Nowinę. A jak już koniecznie musicie, używajcie do tego słów.

I oto chodzi. Oto chodzi…

ja