Ogłoszenie Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Ogłoszenie Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

„Podaje się do publicznej wiadomości wiernych, że za zgodą Metropolity Lubelskiego, Ks. Abpa Stanisława Budzika ma przystąpić do święceń prezbiteratu diakon Artur Grzywaczewski, wychowanek Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Ktokolwiek wiedziałby o niegodnym postępowaniu wymienionego diakona ma w sumieniu obowiązek niezwłocznie powiadomić miejscowego Księdza Proboszcza, Rektora Seminarium lub bezpośrednio Arcybiskupa Lubelskiego”.