Od początku(Wtorek II tyg. okresu Wielkanocnego) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Od początku(Wtorek II tyg. okresu Wielkanocnego)

J 3,7-15

Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

Czasami dobrze jest wrócić do starych, dobrych treści. Do tego, co najbardziej fundamentalne w życiu każdego człowieka, czyli do Bożej Miłości. Potrzebujemy usiąść przy Jezusie i tak jak Nikodem przypomnieć sobie jaki jest ostateczny sens i cel tego wszystkiego. A ten nie może być inny, jak tylko bycie razem z Jezusem w wieczności.

Aslanlucyreunition