Kaganiec…(Wtorek I tyg. Okresu Zwykłego 12.01.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Kaganiec…(Wtorek I tyg. Okresu Zwykłego 12.01.2015)

Mk 1,21-28
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Przyznam szczerze – szczególnie ostatnio bardzo polubiłem ten fragment Ewangelii. A to z powodu Interlineranego przekładu Pisma świętego. Według dosłownego tłumaczenia Jezus mówi do demona nie okrągłe i ułożone „milcz i wyjdź z niego”, ale ostre i dobitne „zakładaj kaganiec”!

Oznacza to, że to Chrystus jest Panem całej sytuacji, a demon nie ma nic do powiedzenia! To nie on ma ostateczne słowo na temat człowieka, a wobec Boga jest jak kundel w kagańcu! Niby oczywiste, a jednak cieszy na nowo…

1623769_676801975717394_977008954_n