Druga strona medalu… (23.09.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Druga strona medalu… (23.09.2016)

Łk 9,43b-45
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Historia Jezusa to nie tylko piękne Słowa i uczynki, ale także konkretne wymagania które stawia sobie samemu ale i także swoim uczniom. I mówi to całkowicie otwarcie, co widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Nie owija w bawełnę, ale mówi jak jest.

Czy zatem dalej chcesz za Nim iść?

plata