Dobro z nieoczekiwanej strony (Środa VII tyg. zwykłego 18.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Dobro z nieoczekiwanej strony (Środa VII tyg. zwykłego 18.05.2016)

Mk 9,38-40
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Jezus nie ogranicza swojej chwały tylko i wyłącznie do grona Dwunastu uczniów. Dlatego nie gani człowieka, który w Imię Jezusa wyrzuca złe duchy. Bywa czasami w człowieku jakaś taka nieodparta chęć przypisania sobie całego dobra tylko i wyłącznie dla siebie. Jesteśmy czasami oburzeni, bo ktoś wystąpił wbrew etykiecie czy temu, co akurat pomyśleliśmy. Co wtedy robić? Modlić się i poznawać po owocach.

Aslanlucyreunition