Czwartek XXX Tygodnia zwykłego (28.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Czwartek XXX Tygodnia zwykłego (28.10.2015)

Łk 13,31-35
W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa : „Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”. Lecz On im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi : «Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu». Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: «Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie»”.

Widzimy Jezusa cały czas w ruchu. Cały czas na nogach, bo bardzo ukochał człowieka i nie może nie działać na jego korzyść. Taka jest właśnie Miłość, bo kiedy kogoś się kocha, to jest się w stanie zrobić naprawdę wiele. Nawet oddać życie.

krzyz