Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego – wspomnienie św. Grzegorza, papieża i doktora Kościoła | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego – wspomnienie św. Grzegorza, papieża i doktora Kościoła

Łk 5,1-11
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Zawsze zastanawiało mnie ostatnie zdanie tej Ewangelii. Jak wielkie wrażenie musiał zrobić na Apostołach Jezus, skoro tak po prostu i zwyczajnie zdecydowali się na tak drastyczną zmianę dotychczasowego życia. To dlatego że oni widzieli Jezusa i dali Mu się porwać w przygodę, która dała im prawdziwą wolność i Prawdę ostateczną.

To zaproszenie jest kierowane także do Ciebie i do mnie. Skorzystasz?

kom