Co powie Cieśla? | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Co powie Cieśla?

Mt 5,17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Jak to się stało, że to, co mówił jakiś cieśla sprzed 2000 lat dociera do współczesnego człowieka, przemienia życie ludzkie i ma na nie w wielu przypadkach decydujący wpływ? Nie pamiętamy często wielu ważnych słów, tego co mówią nasi bliscy, rodzice, a Jego po prostu się pamięta…

To dlatego że Jezus i tylko Jezus ma Słowa życia wiecznego. To Słowa wyryte Bożym rylcem w sercu każdego człowieka, w rytm których bije każde serce. Wsłuchasz się?

60837_104115692986028_8088485_n