Cierpkie słowa (08.03.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Cierpkie słowa (08.03.2017)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Jakież musiało być zdziwienie ludzi słuchających Jezusa gdy usłyszeli takie cierpkie słowa dotyczące ich wiary i zaufania. My także przyzwyczailiśmy się do cieplutkich, okrągłych słów, a kiedy w życiu duchowym stawiane są konkretne wymagania – wówczas często się obrażamy na Kościół i samego Pana Boga, absolutyzując własne sumienie.

Bóg naprawdę wie czego nam potrzeba, nawet jeżeli w tej chwili wydaje się inaczej.

…dzisiaj, w dniu kobiet podziękuj za Bogu za dar Jego Matki – Maryi…

wp-1464120079469.jpg