Cegiełka dla Hospicjum | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Cegiełka dla Hospicjum

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie wydało ścienny kalendarz na rok 2018. Całkowity zysk z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Hospicjum.

Kalendarz pokazuje całoroczną pracę Hospicjum im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Znalazły się na nim zdjęcia z prac medycznego zespołu hospicyjnego, akcji, zbiórek, pielgrzymek i szkoleń organizowanych dla wolontariuszy. W tym kalendarzu najważniejsi są ludzie włączający się w różne formy pracy hospicyjnej.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego obecnie opiekuje się 25 chorymi z Chełma i okolic. Zapewnia im bezpłatną specjalistyczną opiekę medyczną lekarza opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa i kapelana hospicyjnego. Przy hospicjum działa też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i grupy wsparcia dla osób po chorobie nowotworowej i w żałobie.

Zachęcamy do wsparcia naszego Hospicjum poprzez nabycie kalendarza. Nakład tego wydawnictwa jest niewielki, bo tylko 500 sztuk. 

Szczęść Boże

Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie

Tadeusz Boniecki