byle jakość | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

byle jakość

Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Powołany jesteś do ideału, którym jest świętość. A to jest zadanie wymagające ciągłego nawracania się, wysiłku który jest podobny do szlifowania diamentu. Biada, jeśli zapomnisz o tym, gdzie masz iść i na wzór Kogo masz się przemieniać.

Resztę dokona On sam – Ten, który zaprawia Ręce do Walki.walka-duchowa-komentarz-liturgiczny-622x3811.jpg