Arcydzieło Twojej Osoby! | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Arcydzieło Twojej Osoby!

Mt 22,34-40
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Kiedy Jezus przypomina tę prostą zasadę: kochaj bliźniego jak siebie samego, wówczas zadaję sobie pytanie: czy kocham sam siebie? Nie chodzi tu jednak o jakiś narcyzm, czy coś podobnego, ale o zdrowe podejście do własnej osoby: Pan Bóg Cię baaaaaaardzo mocno kocha i Twoje życie ma dla Niego szaleńczą wartość!!! Do tego stopnia, że sam ofiarował swoje życie w zamian za Twoje. I uwierz Mu na słowo – jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny i unikalny. Bo Pan Bóg nie mógł stworzyć bubla, a to co Mu wyszło to prawdziwe arcydzieło – Ty!

Dopiero kiedy przyjmiesz tę prawdę sercem, wówczas Jezus będzie uczył Cię kochać drugą osobę.

IMG_3346