A czy to mi się opyli? | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

A czy to mi się opyli?

Mt 19,27-29
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Rozmawiałem dzisiaj z jednym człowiekiem na temat Nieba. Doszliśmy do wniosku, że i tak co nie powiemy, to i tak będzie za mało by chociaż w 1/100 wyrazić jak tam musi być cudownie i pięknie. To wszystko co trzeba teraz wycierpieć musi być warte taaakiej nagrody. Tak powiedział Jezus, a ja Jemu wierzę.

niebo