Zaproszenie (Czwartek III tyg. Wielkanocnego 14.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Zaproszenie (Czwartek III tyg. Wielkanocnego 14.04.2016)

J 6,44-51
Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Każdego dnia na oczach wiernych (a także niewiernych) dokonuje się prawdziwy cud. Każdego dnia Kapłani mocą Jezusa Chrystusa podnoszą konsekrowany Chleb, który staje się prawdziwym Ciałem Pana. Jesteś zaproszony do tego Stołu Uczty, by mieć najprawdziwsze życie wieczne. Czy skorzystasz?

św