Zapalone pochodnie (Święto Św. Kazimierza 04.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Zapalone pochodnie (Święto Św. Kazimierza 04.03.2016)

Łk 12,35-40
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Zapalone lampy i świecące pochodnie to symbol człowieka oczekującego istotnych wydarzeń. Jezus wzywa zatem wszystkich którzy za Nim idą do absolutnej gotowości, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Jest jeszcze trochę czasu, a jakby się tak uzbroić i być absolutnie gotowym?

bre