XXXIII Niedziela zwykła (15.11.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

XXXIII Niedziela zwykła (15.11.2015)

Mk 13,24-32
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Pod koniec roku kalendarzowego Liturgia słowa prowadzi nas ku rzeczom ostatecznym i ku końcu świata. Oby przy tym końcu okazało się, że przynieśliśmy dobre owoce dobrych uczynków. Czy patrząc na minione 24 godziny, możesz powiedzieć, że tak właśnie było?

plata