XXVIII Niedzieła zwykła (11.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

XXVIII Niedzieła zwykła (11.10.2015)

Mk 10, 17-27
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Co mam zrobić aby osiągnąć życie wieczne… To pytanie towarzyszące od wieków ludziom na całej ziemi. Co więcej – także dzisiaj nie straciło nic ze swojej aktualności, bo w serce każdego człowieka wpisane jest poszukiwanie Nieba, jakiejś nieśmiertelności, nieprzemijalności… Drogą do Nieba, czyli do Jezusa, jest serce niepodzielne, szukające w każdej chwili Prawdy, Piękna i Dobra. Jak sprawić, by moje zimne serce było właśnie takie? Potrzeba jak najczęściej Eucharystycznej Transplantacji Serca Jezusowego. Jest to operacja bez skalpela i bez znieczulenia, ale efekty Operacji są niesamowite…

Dasz się skusić?

d725908433