XXV Niedziela Zwykła (20.09.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

XXV Niedziela Zwykła (20.09.2015)

Mk 9,30-37
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Służę, więc jestem. To zdanie ks. Blachnickiego wydaje się doskonale korespondować z treścią dzisiejszej Ewangelii. Chcesz przekonać się jakim jesteś chrześcijaninem – pokaż jak służysz Chrystusowi w drugim człowieku. W wierze bowiem nie chodzi o słowa i deklaracje, ile o to, co z nich konkretnie zostaje.

A służyć Bogu można naprawdę w przerozmaity sposób…

car1 car2 car3 car4