XXIX Niedziela zwykła (18.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

XXIX Niedziela zwykła (18.10.2015)

Mk 10,42-45
Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Miarą twojego chrześcijaństwa jak również człowieczeństwa jest to w jaki sposób służysz drugiemu. Tu nie ma łatwych i prostych rozwiązań. Służę więc jestem.

Jesteś?

IMG_7088