XXIII Niedziela zwykła | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

XXIII Niedziela zwykła

Mk 7,31-37
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Ewangelia musi dotrzeć do każdego człowieka, bo każdy jest godny by usłyszeć Dobrą Nowinę o Zbawieniu w Jezusie. Dla współczesnego świata jedyną Ewangelią jaką może usłyszeć to twoje i moje życie.

Co z niego mogli odczytać dzisiaj?

sługa