Wyobraź sobie że… (29.03.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wyobraź sobie że… (29.03.2017)

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Wyobraź sobie że do twojego pokoju w którym siedzisz wkracza armia krasnoludków i szuka żyły złota. A teraz że przez okno wpada Rambo szukający schronienia przed talibami. Albo że do drzwi puka dawno nie widziany przyjaciel…

To wszystkie rzeczy, choć czasami to trudne,  jesteś sobie w stanie wyobrazić. Natomiast nie dasz rady wyobrazić sobie nicości i pustki. Tak już jesteśmy skonstruowani, że dążymy ku nieskończoności, wieczności, nieprzemijalności. I choćby nie wiadomo co się działo, to zawsze gdzieś z tyłu głowy masz nadzieję, że po śmierci będzie Coś, jakaś bogata perspektywa, przekraczająca wyobrażenia i oczekiwania. A jej Panem, podobnie jak tej tutaj, jest Jezus Chrystus.

To czy tam będziesz, zależy od Twojego tu i teraz.

DSC_8460