Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – wspomnienie (15.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – wspomnienie (15.10.2015)

Łk 11,47-54
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Na Prawdę można się obrażać. Można jej także grozić palcem, a nawet starać się ją zniszczyć. Tylko czy to coś na dłuższą metę da? Przecież Prawda nie patrzy się na sondaże, śmieje się z układów, jest niezależna od pieniędzy. Prawdy nie da się zabić, a choćby i krwawiła – i tak patrzy z góry na swych oponentów…

Więc może zamiast z Nią walczyć, wartałoby przyjąć ją w swoje progi?

IMG_3991