Wspomnienie św. Jana Kantego (20.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wspomnienie św. Jana Kantego (20.10.2015)

Łk 12,35-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”. 

Może to będzie za chwilę? A może w czwartek? A może nie doczekamy Euro 2016?…

Nie wiadomo kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, ale wiadomo że ta chwila jest co raz bliżej… Jaki jest Jego plan na ten dzień? Taki sam jak wtedy 2000 lat temu – pokazać poranionemu i słabemu człowiekowi jak bardzo jest cenny w Jego oczach. Dlatego Chrystus jest Sługą…

sługa