Wspomnienie MB Miłosierdzia (16.11.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Wspomnienie MB Miłosierdzia (16.11.2015)

Łk 18,35-43
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Wzrok to często niedoceniany przez nas zmysł. To przecież oczywiste że widzimy i możemy podziwiać za pomocą oczu piękno stworzonego świata. Jednak często tego nie doceniamy, albo nie chcemy docenić. Dzisiaj jest doskonały czas ku temu, by podziękować Bogu za to, że możesz widzieć. Składaj więc Mu dziękczynienie za wszystko co zobaczysz w dniu dzisiejszym. Przecież to wszystko całkowicie gratis…

miseri