Współpracownik miesiąca(Sobota I tyg. Adwentu 05.12.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Współpracownik miesiąca(Sobota I tyg. Adwentu 05.12.2015)

Mt 9,35-10,1.5.6-8
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Do współpracy ze sobą Jezus zaprasza właśnie Ciebie. Tak – Ciebie! Z tymi wadami i zaletami jakie masz. Z Twoją osobistą historią życia. Z Twoimi porażkami i niegodnością. Nawet jeżeli sam w to nie wierzysz…

Dlaczego tak postąpił? Bo bardzo Cię kocha i ufa Ci bezgranicznie. Jesteś zaproszony do współpracy. Jaka jest Twoja odpowiedź?

system