Warunki umowy (Wtorek VIII tyg. Zwykłego 24.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Warunki umowy (Wtorek VIII tyg. Zwykłego 24.05.2016)

Mk 10,28-31
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Zdaje się że Piotr w tym swoim pytaniu liczył na pewnego rodzaju zapewnienie. Chciał zdobyć pewność, że to całe jego kroczenie za Jezusem jest po prostu opłacalne. Nie dziwmy się temu – wielu z nas przecież stawia takie pytania Bogu co dzień i oczekuje tego samego co Piotr.

Jezus jest naprawdę wypłacalny. On chce nam dać o wiele więcej niż to, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Warunek jest jeden – musisz Go kochać, a tego nie da się zrobić na odległość.

ChomikImage