Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - transmisja Mszy św. | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – transmisja Mszy św.