Tertium non datur | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Tertium non datur

Mt 7,1-5
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

Prawdą jest fakt, że to co siejemy – to będziemy zbierać. Jeżeli błogosławisz i siejesz dobro – prędzej czy później odziedziczysz błogosławieństwo i łaskę. Tak samo jest ze złorzeczeniem, ono też wraca. Trzeciej opcji nie ma. Kropka.

ChmielowskiAdam.1881.EcceHomo